Thiết kế kiến trúc và nội thất

TRỌN GÓI Đ/M2

179.000 VND

HIỆN ĐẠI

179.000

HIỆN ĐẠI

220.000

3D nội thất

3D ngoại thất

Hồ sơ XPXD

Bản vẽ nội thất

Bản vẽ kết cấu

Bản vẽ kiến trúc

Bản vẽ điện + nước

kiến trúc đ/m2

129.000 VND

HIỆN ĐẠI

129.000

HIỆN ĐẠI

150.000

3D nội thất

3D ngoại thất

Hồ sơ XPXD

Bản vẽ nội thất

Bản vẽ kết cấu

Bản vẽ kiến trúc

Bản vẽ điện + nước

nội thất đ/m2

129.000 VND

HIỆN ĐẠI

129.000

HIỆN ĐẠI

150.000

3D nội thất

3D ngoại thất

Hồ sơ XPXD

Bản vẽ nội thất

Bản vẽ kết cấu

Bản vẽ kiến trúc

Bản vẽ điện + nước

cải tạo đ/m2

219.000 VND

HIỆN ĐẠI

219.000

HIỆN ĐẠI

260.000

3D nội thất

3D ngoại thất

Hồ sơ XPXD

Bản vẽ nội thất

Bản vẽ kết cấu

Bản vẽ kiến trúc

Bản vẽ điện + nước

Liên Hệ

86 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

windyhousevn@gmail.com

Follow WINDY HOUSE